Γριβάδι

grivari

30kg γριβάδι στην μικρή λίμνη των Πρεσπών
ψαράδες: Χρήστος – Σταύρος Πάντσιος.